Alumni

Post-doctoral Fellow


Name   Time  Now

Dong-Lin Wang   Huawei Beijing
Bin Xi    
Éric Germaneau 2012-2013

Graduate Student


Name   Time Now

     
Yong-Feng Xu 2015-2019  
Qing-Lian Xu 2015-2019  
 Zi-Han Zhang  2015-2018  
Xuan-Ting Ji  2014-2018  
Roshan Ali 2014-2018  
Yue-Su Jin  2014-2018  
Jie Zhou  2014-2017  
Guo-Jiao Hou 2014-2018   
Lin-Can Fang 2014-2018   
Xi Chen 2013-2019  
Xiao-Qin Yu 2013-2018  
Wu-Zhang Fang 2013-2016  
Li-Chuan Zhang 2013-2016  
Xiao Zhang 2012-2015  
Meng Wang 2012-2015  
Guang-Zhao Qin 2012-2015  
Cheng Peng 2011-2018  
Yi-Zhen Huang 2011-2017  
Tao Liu 2011-2016  
Sheng-Ying Yue 2011-2014  
Zhe Zhang 2010-  
Shi-Ju Ran 2010-  
Hui-Juan Cui 2009-  
Xin Yan 2009-  
Kun-Hua Zhang  2008-  
Yang Zhao 2007-2013  
Zhuo Xu    
Wei Li    
Xian-Lei Sheng    
Fei Xu    
Chun-Yang Sun    
Yong Zheng    
Shou-Shu Gong    
Li-Zhi Zhang    
Guang-Qiang Zhong    
Xi Chen    
Hai-Feng Mu